Výrobci


Hlavní menu


Firma Havel
Popis Radio – Havel (Legionářský závod)
Adresa Praha II, Vyšehradská 20 a Praha II, Spálená 28 a později 25
Výroba a prodej od roku cca 1926
Specializace Výroba a prodej radiopřijímačů a stavebnic


  Název  
303 DK9W Univerzálka  
304 Hexodyn  
306 Junior  
307 Krystalka  
308 Legie  
309 Legie Special  
310 Národ  
311 Olympic  
316 Picoleta  
550 Picoleta (starší provedení)  
312 Picoleta 3L  
313 Picoleta Salon  
314 Picoleta Salon  
549 Picoleta Salon (bez rproduktoru)  
315 Picoleta Special  
317 Přenosný bateriový  
318 R.H.5.  
319 R.H.G.3.  
320 Reklamy  
551 Reproduktor  
321 Titan  
323 Třílampovka  
322 U34 Univerzálka  

Legenda:

Rádio se schématy/návody
Rádio s fotografiemi
Rádio s reklamou


© 2009 Radiomuseum.cz | Design & Code KuliSoft.cz